Τετάρτη, 29 Ιανουαρίου 2014

το ύδωρ στέκει για φραγή και για ουράνος η πέτρα

Το πέτρινο μονότοξο γεφύρι της Παλιοκαρυάς στα Τρίκαλα.