Πέμπτη, 24 Οκτωβρίου 2013

Τρίκαλα, το μετέωρο κλικ στο φωτοφράχτη μου...

Τρίκαλα, δίχως μετέωρο κλικ στο φωτοφράχτη δεν γίνεται...