Τετάρτη, 23 Δεκεμβρίου 2015

Γενέσι

Το Γενέσι στέκεται με αυθάδια μπροστά στον ανυπέρβλητο Κόζιακα, φυσικό εμπόδιο στον κάμπο προς την Πίνδο.
Σε απόσταση μόλις 23 χιλιόμετρα πεδινού δρόμου από τα Τρίκαλα, και σε υψόμετρο 350 μέτρα, το Γενέσι αναπαύεται στις χαμοπαρειές του Κόζιακα (όρος Κερκέτιον) και απολαμβανει τον Θεσσαλικό κάμπο μπροστά του.