Σάββατο, 2 Μαΐου 2015

Αγέροχες Κορφές, Απάτητα Βουνά....

Αγέροχες Κορφές κι Απάτητα Βουνά στα Τρίκαλα....