Τετάρτη, 4 Μαρτίου 2015

η Πύλη της Νότιας Πίνδου

Η μονότοξη εντυπωσιακή καμάρα στην Πύλη Τρικάλων και πύλη στην Νότια Πίνδο