Δευτέρα, 17 Ιουνίου 2013

κάμπος σα θάλασσα, σύννεφα σαν καράβια...

Το συνεχές ταξίδι της δημιουργίας, κάμπος σα θάλασσα, σύννεφα σαν καράβια...